ID GEZ ULICA NUMER POSESJI OBIEKT REJESTR ZABYTKÓW DATA WPISU karta adresowa strona www wpis do rejestru biała karta
2254 Dworcowa 2 Budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2254.jpg      
466 Dworcowa 19 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0466.jpg      
467 Dworcowa 21 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0467.jpg      
468 Dworcowa 23 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0468.jpg      
2215 Dworcowa 27 Budynek mieszkalny - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2215.jpg      
2216 Dworcowa 29 Budynek mieszkalny - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2216.jpg      
2217 Dworcowa 31 Budynek mieszkalny - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2217.jpg      
469 Dworcowa 33 Budynek dworca PKP - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0469.jpg http://www.wirtualnaruda.pl/0469.htm http://www.wirtualnaruda.pl/R/0469-R.pdf http://www.wirtualnaruda.pl/BK/0469-BK.pdf
2213 Dworcowa 33 Budynek poczty PKP - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2213.jpg      
558 Goduli / Pawła 1 ~ kamienny krzyż pasyjny przy skrzyżowaniu ul. K. Goduli i Pawła z 1902r     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0558.jpg     http://www.wirtualnaruda.pl/BK/0558-BK.pdf
70 Nowobytomska 1 budynek mieszkalny wchodzący w skład układu urbanistycznego osiedla robotniczego obrębie ulic: Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka 1334/85 21.05.1985 http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0070.jpg http://www.wirtualnaruda.pl/os-szafranka.htm http://www.wirtualnaruda.pl/R/4013-R.pdf http://www.wirtualnaruda.pl/BK/4013-BK.pdf
71 Nowobytomska 2 budynek mieszkalny wchodzący w skład układu urbanistycznego osiedla robotniczego obrębie ulic: Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka 1334/85 21.05.1985 http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0071.jpg http://www.wirtualnaruda.pl/os-szafranka.htm http://www.wirtualnaruda.pl/R/4013-R.pdf http://www.wirtualnaruda.pl/BK/4013-BK.pdf
72 Nowobytomska 3 budynek mieszkalny wchodzący w skład układu urbanistycznego osiedla robotniczego obrębie ulic: Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka 1334/85 21.05.1985 http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0072.jpg http://www.wirtualnaruda.pl/os-szafranka.htm http://www.wirtualnaruda.pl/R/4013-R.pdf http://www.wirtualnaruda.pl/BK/4013-BK.pdf
73 Nowobytomska 4 budynek mieszkalny wchodzący w skład układu urbanistycznego osiedla robotniczego obrębie ulic: Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka 1334/85 21.05.1985 http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0073.jpg http://www.wirtualnaruda.pl/os-szafranka.htm http://www.wirtualnaruda.pl/R/4013-R.pdf http://www.wirtualnaruda.pl/BK/4013-BK.pdf
1416 Pawła 3 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1416.jpg      
1417 Pawła 5 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1417.jpg      
1419 Pawła 11 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1419.jpg      
1420 Pawła 13 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1420.jpg      
1421 Pawła 15 pozostałości dawnej kopalni "Paweł"     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1421.jpg      
1422 Pawła 17 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1422.jpg      
1423 Pawła   kapliczka Matki Boskiej przy ul. Pawła     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1423.jpg      
1418 Pawła 9 , 9A budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1418.jpg      
2224 Przedtorze 6 Budynek mieszkalny - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2224.jpg      
2225 Przedtorze 8 Budynek mieszkalny - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2225.jpg      
2226 Przedtorze 12 Budynek mieszkalny - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2226.jpg      
2227 Przedtorze 14 Budynek mieszkalny - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2227.jpg      
2228 Przedtorze 16 Budynek mieszkalny - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2228.jpg      
2223 Przedtorze 2 (4) Budynek mieszkalny - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2223.jpg      
74 Styczyńskiego 6 budynek mieszkalny wchodzący w skład układu urbanistycznego osiedla robotniczego obrębie ulic: Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka 1334/85 21.05.1985 http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0074.jpg http://www.wirtualnaruda.pl/os-szafranka.htm http://www.wirtualnaruda.pl/R/4013-R.pdf http://www.wirtualnaruda.pl/BK/4013-BK.pdf
75 Styczyńskiego 6A budynek mieszkalny wchodzący w skład układu urbanistycznego osiedla robotniczego obrębie ulic: Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka 1334/85 21.05.1985 http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0075.jpg http://www.wirtualnaruda.pl/os-szafranka.htm http://www.wirtualnaruda.pl/R/4013-R.pdf http://www.wirtualnaruda.pl/BK/4013-BK.pdf
64 Szafranka 1 budynek mieszkalny wchodzący w skład układu urbanistycznego osiedla robotniczego obrębie ulic: Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka 1334/85 21.05.1985 http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0064.jpg http://www.wirtualnaruda.pl/os-szafranka.htm http://www.wirtualnaruda.pl/R/4013-R.pdf http://www.wirtualnaruda.pl/BK/4013-BK.pdf
65 Szafranka 2 budynek mieszkalny wchodzący w skład układu urbanistycznego osiedla robotniczego obrębie ulic: Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka 1334/85 21.05.1985 http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0065.jpg http://www.wirtualnaruda.pl/os-szafranka.htm http://www.wirtualnaruda.pl/R/4013-R.pdf http://www.wirtualnaruda.pl/BK/4013-BK.pdf
66 Szafranka 3 budynek mieszkalny wchodzący w skład układu urbanistycznego osiedla robotniczego obrębie ulic: Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka 1334/85 21.05.1985 http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0066.jpg http://www.wirtualnaruda.pl/os-szafranka.htm http://www.wirtualnaruda.pl/R/4013-R.pdf http://www.wirtualnaruda.pl/BK/4013-BK.pdf
67 Szafranka 4 budynek mieszkalny wchodzący w skład układu urbanistycznego osiedla robotniczego obrębie ulic: Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka 1334/85 21.05.1985 http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0067.jpg http://www.wirtualnaruda.pl/os-szafranka.htm http://www.wirtualnaruda.pl/R/4013-R.pdf http://www.wirtualnaruda.pl/BK/4013-BK.pdf
68 Szafranka 6 budynek mieszkalny wchodzący w skład układu urbanistycznego osiedla robotniczego obrębie ulic: Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka 1334/85 21.05.1985 http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0068.jpg http://www.wirtualnaruda.pl/os-szafranka.htm http://www.wirtualnaruda.pl/R/4013-R.pdf http://www.wirtualnaruda.pl/BK/4013-BK.pdf
69 Szafranka 8 budynek mieszkalny wchodzący w skład układu urbanistycznego osiedla robotniczego obrębie ulic: Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka 1334/85 21.05.1985 http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ0069.jpg http://www.wirtualnaruda.pl/os-szafranka.htm http://www.wirtualnaruda.pl/R/4013-R.pdf http://www.wirtualnaruda.pl/BK/4013-BK.pdf
1828 Szkolny Plac 1 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1828.jpg      
1829 Szkolny Plac 3 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1829.jpg      
1830 Szkolny Plac 4 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1830.jpg      
1831 Szkolny Plac 5 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1831.jpg      
1832 Szkolny Plac 7 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1832.jpg      
1833 Szkolny Plac 9 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1833.jpg      
1834 Szkolny Plac 10 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1834.jpg      
1956 Węglowa 1 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1956.jpg     http://www.wirtualnaruda.pl/BK/1956-BK.pdf
1957 Węglowa 2 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1957.jpg      
1958 Węglowa 3 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1958.jpg      
1959 Węglowa 4 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1959.jpg      
1960 Węglowa 5 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1960.jpg      
1961 Węglowa 8 szkoła     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1961.jpg      
1964 Węglowa 13 budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1964.jpg      
1963 Węglowa 11, 11A budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1963.jpg      
1962 Węglowa 9, 9a budynek mieszkalny     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ1962.jpg      
2218 Zabrzańska 2 Budynek mieszkalny - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2218.jpg      
2219 Zabrzańska 4 Budynek mieszkalny - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2219.jpg      
2220 Zabrzańska 6 Budynek mieszkalny - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2220.jpg      
2221 Zabrzańska 8 Budynek mieszkalny - zespół stacyjny Ruda Chebzie     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2221.jpg      
2108 Zabrzańska / Węglowa   betonowy krzyż na postumencie przy skrzyżowaniu ul. Zabrzańskiej i Węglowej z 1933r.     http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2108.jpg