Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

 

Wirtualne Zabytki Rudy Śląskiej

 

„Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej” to projekt realizowany przez Miasto Ruda Śląska, dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Opis projektu i planowane efekty:

W ramach projektu przeprowadzona zostanie dokładna inwentaryzacja wybranych zabytkowych budynków metodą skaningu laserowego 3D. Projektem zostanie objętych 10 zabytkowych kościołów i Wielki Piec „A”Huty Pokój. Dla każdego obiektu pozyskana zostanie tzw. „chmura punktów” tworząca trójwymiarowy kolorowy model skanowanego obiektu, który poprzez sieć Internet zostanie udostępniony do samodzielnego zwiedzania (wirtualny spacer). Dla każdego obiektu wykonany zostanie też film prezentujący obiekt. Pozyskane dane zostaną połączone z istniejącymi systemami informacji o terenie miasta. Oprócz walorów wizualnych i możliwości wirtualnego zwiedzenia obiektu skaning dokumentować będzie bardzo dokładnie stan zachowania obiektu, pozwoli na wykrycie uszkodzeń, nachyleń, dokonywanie zdalnych późniejszych pomiarów wszystkich zeskanowanych elementów obiektu i posłuży do opracowania pełnej dokumentacji architektoniczno–budowlanej obiektu.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności zasobów kultury, zwiększenie dostępności do obiektów dla społeczeństwa poprzez zdigitalizowanie zasobów, zwiększenie liczby osób korzystających z usług oraz zasobów publicznych udostępnianych on-line, poprawa jakości i rozszerzenie oferty turystycznej miasta, wzbogacenie systemu informacji o terenie miasta Ruda Śląska (GIS), pozyskanie szczegółowych inwentaryzacji zabytkowych obiektów („chmury punktów”), co stanowi zabezpieczenie informacji o obiekcie na wypadek jego uszkodzenia

 

Wartość projektu :  266 198,45 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  224 937,69 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  30 022,94 zł

 

 

Zapraszamy do wirtualnego spaceru

po zabytkach Rudy Śląskiej

 

     

wielki piec huty "Pokój"

 

Huta Pokój została założona w 1840 roku przez kupców Dawida Löwenfelda, Moritza Friedlandera i Szymona Löwi pod nazwą „Friedens Eisenhütte”. Utworzenie huty rozpoczęło proces urbanizacji obecnej centralnej dzielnicy miasta Ruda Śląska. Na terenie Huty Pokój w 1968 roku wzniesiony został istniejący do dzisiaj Wielki Piec.

 

>>więcej<<


kościół sw. Pawła

 

Kościół p.w. św. Pawła w Rudzie Śląskiej został wybudowany w latach 1911-1912 według projektu Johannesa Franciscusa Klompa z Dortmundu. W realizacji tej znaleźć można liczne cytaty z niemieckiej architektury romańskiej. Pięknie opracowano elewacje obiektu, pokrywając je licznymi płaskorzeźbami z wyobrażeniami świętych oraz Chrystusa.

 

>>więcej<<


kościół Ewangelicko-Augsburski

 

Początki społeczności ewangelickiej na terenie obecnego Wirka sięgają połowy XIX wieku. Świątynię zdecydowano się wybudować na początku XX wieku, projekt powierzając wrocławskiemu architektowi Felixowi Henry. Kościół wzniesiono w latach 1901-1902 przy współudziale finansowym społeczności żydowskiej i katolickiej, co stanowi piękny przykład harmonijnego współistnienia tych wspólnot w ówczesnym Wirku.

 

>>więcej<<


 

kościół św. Marii Magdaleny

 

Świątynia powstała w 1883 r. na miejscu starego, istniejącego w tym miejscu od 1613 r. drewnianego kościołka. Za projekt kościoła odpowiedzialni są pochodzący z Gliwic budowniczy Philipp i mistrz ciesielski Traufeld. 22 czerwca 1883 r. miała miejsce ceremonia poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę świątyni, a gotowy kościół oddano do użytku jeszcze w tym samym roku.

 

>>więcej<<


kościół Trójcy Przenajświętszej

 

Kościół wzniesiono w latach 1900-1902 według projektu popularnego na Górnym Śląsku architekta Ludwiga Schneidera. Świątynia posiada wyraźny neoromański charakter.

 

>>więcej<<


kościół św. Wawrzyńca i Antoniego

 

Historia wireckiej parafii rozpoczęła się w roku 1856, kiedy do użytku został oddany dom karny, posiadający kaplicę pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Kaplica ta służyła odprawianiu liturgii nie tylko dla więźniów, ale także okolicznych mieszkańców. Obecny kościół wzniesiono w latach 1908-1909 w stylu neogotyku według projektu znanego niemieckiego architekta Ludwiga Schneidera. 

 

>>więcej<<


kościół Matki Boskiej z Loudres

 

Kochłowickie sanktuarium zostało wybudowane w miejscu starego drewnianego kościółka, istniejącego w tym miejscu już w XVII wieku. Budowę sfinansowali Łazarz Henckel von Donnersmarck i jego żona Antonina. Świątynię wzniesiono w 1806 roku w stylu późnobarokowym.

 

>>więcej<<


kościół Matki Bożej Różańcowej w Halembie

 

Starania o budowę halembskiej świątyni rozpoczęto już w 1886 roku. Wkrótce właściciel okolicznych ziem - hrabia Hugo Henckel von Donnersmarck zobowiązał się przekazać teren pod budowę kościoła. Prace prowadzono w latach 1889-1890 w oparciu o projekt F. Müllera - mistrza budowlanego dworu Donnersmarcków.

 

>>więcej<<

 


kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela

 

Zanim w Goduli wybudowano kościół, mieszkańcy osady, od 1861 roku, dzięki staraniom ks. Józefa Szafranka, uczęszczali na msze do kaplicy pw. św. Józefa usytuowanej w miejscowej szkole. W marcu 1866 roku utworzono w Goduli samodzielną parafię, której pierwszym  proboszczem z tytułem kuratora został ks. Fryderyk Hofrichter. Kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela powstał z fundacji rodziny Schaffgotschów w latach 1868-1871.

 

>>więcej<<

 


kościół Matki Bożej Różańcowej w Rudzie 1

 

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej został wzniesiony z fundacji hrabiego Karola Wolfganga von Ballestrema w 1869 roku. Wyznaczał południowo-zachodnią granicę dawnej zabudowy dzielnicy Ruda, będąc jednocześnie pierwszym kościołem na jej terenie. Projekt opracował i zrealizował architekt i budowniczy z Gliwic - Wachtel.

 

>>więcej<<

 


kościół św. Michała Archanioła

 

Kościół pw. Michała Archanioła został wzniesiony w latach 1909-1911 według projektu katowickiego architekta Maksymiliana Giemzy na bazie istniejącej w tym miejscu poprzedniej świątyni, wybudowanej w latach 1894-95 według projektu architekta Wilhelma Wieczorka. Fundatorami byli Joanna i Hans Ulrich von Schaffgotsch.

 

>>więcej<<

 


kościół św. Józefa

 

Świątynia powstała z fundacji hrabiego Franciszka Ksawerego Ballestrema. Prace budowlane według projektu berlińskiego architekta i radcy budowlanego Augusta Menke rozpoczęto w kwietniu 1902r. Wykonawstwem robót kierował budowniczy Kramer z Gliwic, a prace nadzorował radca górniczy rodziny Ballestremów Franz Pieler. Roboty zakończono w roku 1904.

 

>>więcej<<

 

 

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych