Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Odcinek Mikołów

 

Budowa fortyfikacji stałych w rejonie Mikołowa, była nierozerwalnie związana z sytuacją międzynarodową pod koniec lat 30 XX w. Ostatecznym impulsem, który skłonił Szefa Sztabu Głównego Wojska Polskiego gen. Wacława Stachiewicza do podjęcia decyzji o przedłużeniu południowego skrzydła Obszaru Warownego „Śląsk” aż do rzeki Gostynki, było zajęcie przez Niemców 15 marca 1939 r. Czech. Na budowę całego odcinka przeznaczono 3-4 mln zł. Dopiero w maju 1939 r. zatwierdzono projekt budowy. Pozycję podzielono na kilka pododcinków, sektorów i punktów oporu obejmujących fortyfikacje stałe oraz dwie pozycje polowe. Pozycja miała przebiegać od północy wzdłuż rzeki Jamny przez Śmiłowice, Mokre, północno-zachodnie przedmieścia Mikołowa, Łaziska Dolne, Łaziska Średnie, Wyry, Las Wyry do rzeki Gostynki. Pomimo bardzo szerokiego frontu robót i zaangażowaniu znacznch sił i środków, do dnia 1 września 1939 r. udało się wybetonować zaledwie 17 schronów bojowych fortyfikacji stałych i polowych z czego jedynie 5 nadawało się do walki.   

 

Pozycja polowa Rzeki Jamna

 

Pierwotne plany budowy umocnień na odcinku "Mikołów" nie przewidywały fortyfikacji żelbetowych w okolicy rzeki Kłodnicy i potoku Jamna. Jednak w wyniku wizji lokalnej dokonanej w kwietniu 1939 r. przez dowódcę Armii "Kraków", gen. Antoniego Szylinga, nastąpiła zmiana koncepcji umocnień. Między innymi dodano właśnie pozycje polową nad Jamną. Zmiany te doprowadziły jednak do poważnego opóźnienia rozpoczęcia prac na tym odcinku. Dlatego też, w momencie wybuchu wojny, tylko nieliczne obiekty zostały ukończone.

Główną przeszkodę na tym odcinku miały stanowić rozlewiska i zabagnienia. W tym celu na Kłodnicy i Jamnie wykonano prace hydrotechniczne mające na celu spiętrzenie i rozlanie wody. Niestety do naszych czasów nie dotrwały nawet ślady tych obiektów gdyż wykonano je z drewna. Dalsza obrona oparta była na rozbudowanych umocnieniach ziemnych ciągnących się prawie na całym terenie lasów panewnickich. Ich wzmocnienie miały stanowić żelbetowe, polowe schrony piechoty. Powstały tylko cztery takie obiekty. Na południowym skraju pozycji, bardziej jako łącznik z pododcinkiem "Śmiłowice", powstał większy obiekt zaliczany do schronów ciężkich.

 

LOKALIZACJA W TERENIE

 

OBIEKTY NALEŻĄCE DO "POZYCJI POLOWEJ RZEKI JAMNA"

NR GEZ OBIEKT strona www Karta adresowa
2192 B-47 Schron Bojowy N50 13 54.0 E18 52 47.0 http://www.wirtualnaruda.pl/2192.htm http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2192.jpg
2193 B-48 Schron Bojowy N50 13 35.1 E18 52 45.1 http://www.wirtualnaruda.pl/2193.htm http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2193.jpg
2261 B-49 Schron Bojowy N50 12 48.5 E18 52 30.7 http://www.wirtualnaruda.pl/2261.htm http://www.wirtualnaruda.pl/GEZ/GEZ2261.jpg

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych