Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Historia Koksowni "Orzegów"

część 3

 

ścieżka historyczna

 

 

Pod koniec XIX wieku w kopalni „Gotthardschacht” („Karol”) odkryto złoża węgla kamiennego nadającego się do produkcji koksu. Wtedy też właściciele – Joanna i Hans Ulryk Schaffgotschowie zdecydowali się na budowę koksowni „Orzegów”.

Te dwa zakłady pracy miały ogromny wpływ na rozwój miejscowości. W latach 1890 – 1920 powstało kilkanaście budynków mieszkalnych dla pracowników.

Były to wykonane z czerwonej cegły familoki, prywatne kamienice i domy wielorodzinne przy obecnych ulicach: Bytomskiej, kardynała Augusta Hlonda, Królowej Jadwigi, Witolda Czapli, Młodego Górnika, Emilii Plater, Piasecznej, Przelotowej i Warszawskiej

 

 

Mapa topograficzna GUGiK przedstawiająca Orzegów w latach 1958-61

(ze zbiorów Archiwum Państwowego w Katowicach, dane z portalu www.orsip.pl Województwa Śląskiego)

 

Topographic map by GUGiK presenting Orzegów in years 1958-1961

(from the collection of National Archives in Katowice, data from the www.orsip.pl website of the Silesian Voivodeship)

 

GUGiK topografische Karte mit Orzegów in den Jahren 1958-61

(aus den Sammlungen des Staatsarchivs in Katowice, Daten aus dem Portal www.orsip.pl der Woiwodschaft Śląskie)

 

 

 

 

History of the "Orzegów" coking plant part 3

 

 

 

At the end of 19th century, in the Gotthardschacht (Karol) mine were found deposits of bituminous coal suitable to manufacture coke. At that point, the owners – Johanna and Hans Ulrich von Schaffgotsch – decided to build the Orzegów coke plant. These two workplaces had a great impact on the development of the city. In years 1890 – 1920 were built several residential buildings for the workers. These buildings were so-called familoks (houses for several families) made from red brick, private tenements, and multifamily houses built at the present streets: Bytomska, kardynała Augusta Hlonda, Królowej Jadwigi, Witolda Czapli, Młodego Górnika, Emilii Plater, Piaseczna, Przelotowa, and Warszawska.

 

 

 

Geschichte der Kokerei "Orzegów" Teil 3

 

 

 

Ende des 19. Jahrhunderts wurden im Bergwerk "Gotthardschacht" ("Karol") Steinkohlevorkommen entdeckt, die für die Koksherstellung geeignet waren. Deshalb beschlossen die Eigentümer des Bergwerks, Joanna und Hans Ulryk Schaffgotsch, die Kokerei "Orzegów" zu bauen. Diese beiden Werke hatten großen Einfluss auf die Entwicklung des Dorfes Ruda Śląska. In den Jahren 1890 - 1920 wurden rund ein Dutzend Wohngebäude für die Arbeiter errichtet. Es waren Einfamilienhäusern aus roten Backsteinen und private Miets- und Mehrfamilienhäusern in den heutigen Straßen: Bytomska, Kardynała Augusta Hlonda, Królowej Jadwigi, Witolda Czapli, Młodego Górnika, Emilii Plater, Piaseczna, Przelotowa und Warszawska.

 

 

   

 

 

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych