Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

 

Koksownia "Orzegów"

ul. Hlonda 45A, Orzegów, Ruda Śląska

 

 

 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

 

Projekt: Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów

Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

 

Głównym celem projektu jest uzyskanie terenu oczyszczonego z odpadów i zanieczyszczeń, niezagrażającego zdrowiu użytkowników, przywrócenie równowagi środowiskowej z zagospodarowaniem w sposób umożliwiający prawidłowy rozwój i ochronę flory i fauny na tym terenie, oraz zapobieżenie dalszej degradacji. Zgodnie z założeniami projektu co najmniej 70% powierzchni terenu (3,37 ha) po zakończeniu realizacji projektu przeznaczone zostanie na teren biologicznie czynny. Ponadto, teren ten będzie udostępniany bezpłatnie dla społeczeństwa po zakończeniu realizacji projektu.

 

Okres realizacji:  2017-06-20 - 2021-03-14

Całkowita wartość projektu (PLN): 21 176 346,40
Koszty kwalifikowalne (PLN): 21 166 506,40
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 17 991 530,44

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH

 

Miasto Ruda Śląska w swoich działaniach dba o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją działań. W związku z realizacją projektu „Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów” udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Poniżej link do dedykowanej strony serwisuPOIiŚ:

 https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Nieprawidłowości można także zgłaszać poprzez specjalny adres e-mail:

 naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

Historia koksowni „Gotthartd” - „Orzegów”

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ścieżkami dydaktycznymi. Ścieżka historyczna prezentuje dzieje koksowni, a ścieżka technologiczna rozwój technologii koksownicznej.

 

 

ścieżka historyczna

ścieżka technologiczna

 

 

 

"Orzegów" coking plant

 

 

 

Welcome on the former Gotthard – Orzegów coke plant.

We invite you to familiarize yourself with our educational paths.

The historical path presents the history of the coking plant, and the technology path presents the development of coking plant technology.

 

 

 

Kokerei "Orzegów"

 

 

 

Willkommen in der ehemaligen Kokerei "Gotthard" - "Orzegów".

Wir laden Sie ein, sich mit unseren Bildungswegen vertraut zu machen. Der Geschichtspfad zeigt die Geschichte der Kokerei und der Technikpfad die Entwicklung der Kokerei-Technologie.

 

 

   

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami

opisującymi koksownię "Orzegów":

 

Historia Koksowni "Orzegów" w Rudzie Śląskiej - książka autorstwa Adama Frużyńskiego

 

decyzja o wpisaniu koksowni do rejestru zabytków

 

karta adresowa

 

 

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych