Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Technologia Koksowni "Orzegów"

część 2

 

ścieżka technologiczna

 

Koksownia „Orzegów” otrzymywała węgiel z kopalni „Karol” za pośrednictwem bocznicy państwowej kolejki wąskotorowej, której wagony ciągnęły konie. Dostarczony węgiel magazynowano w dwóch zbiornikach wgłębnych po 40 m3, a następnie przenoszony był za pomocą dwóch przenośników kubełkowych do wieży węglowej. Tam węgiel był kruszony i mieszany.

 

 

przekrój przez wieżę węglową (z opracowania „Otrzymywanie i Własności Koksu” Juliana Nadziakiewicza, str. 46, Państwowe Wydawnictwo Techniczne Katowice 1952 r.)

 

cross-section through coal tower (from the Otrzymywanie i Własności Koksu (Production and Properties of Coke) study by Julian Nadziakiewicz, p. 46, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Katowice, 1952)

 

Querschnitt durch den Kohleturm (aus der Studie „Gewinnung und Eigenschaften von Koks“ von Julian Nadziakiewicz, S. 46)

 

 

 

"Orzegów" coking plant technology part 2

 

 

 

The Orzegów coke plant received coal from the Karol mine through a siding of the national narrow gauge railway, where wagons were pulled by horses. The delivered coal was stored in two depth tanks with 40 m3 storage each, and then it was transported to the coal tower using two bucket elevators. There, the coal was crushed and mixed.

 

 

 

Technologie der Kokerei "Orzegów" Teil 2

 

 

 

Die Kokerei in Orzegów bezog die Kohle aus dem Bergwerk "Karol" über das Nebengleis der staatlichen Schmalspurbahn, deren Wagen von Pferden gezogen wurden. Die angelieferte Kohle wurde danach in zwei Kohlebunkern von je 40 m3gelagert und dann mittels zweier Eimerförderer zum Kohleturm überführt. Dort wurde die Kohle zerkleinert und gemischt.

 

 

   

 

 

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych