Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


 

Technologia Koksowni "Orzegów"

część 3

 

ścieżka technologiczna

 

 

Wieża węglowa wraz z wyładownią i mieszalnią, służyła do zasilania baterii koksowych mieszanką wsadową. Węgiel układany był w bateriach koksowniczych za pomocą maszyny zespolonej. Składała się ona z ubijarki, wsadnicy i wypycharki. Koksownia „Orzegów” posiadała dwie takie maszyny. Pierwsza od strony wieży węglowej miała napęd parowy, druga elektryczny.

 

 

 

 

 

Podwozie wsadnicy, mechanizm jezdny i schemat wsadzarki (z opracowania „Wsadnica Pieców Koksowniczych Opis i Obsługa” Lesława Brodzika, str. 36 i 45, Państwowe Wydawnictwa Techniczne Katowice 1952 r.)

 

Charging machine undercarriage, travel mechanism and charging machine (photo from the "Charging Machinery of Coke Furnaces. Description and Service" study by Lesław Brodzik, p. 36 and 45, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Katowice, 1952)

 

Fahrgestell der Lademaschine, Fahrmechanismus und Ladungs-Diagramm (Foto aus der Studie "Lademaschine von Koksöfen Beschreibung und Bedienung" von Lesław Brodzik, S. 36 und 45, Staatlicher Technischer Verlag Katowice 1952)

 

 

 

   

 

Praca ubijarki (z opracowania „Węglownia i Baterie Koksownicze Wskazówki BHP” Wacława Stawnickiego, str. 40, Państwowe Wydawnictwo Techniczne Warszawa 1955 r.)

 

Operation of the compacotr (from the "Coal Processing Plant and Coke Batteries. OHS Guidelines" study by Wacław Stawnicki, p. 40, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa, 1955)

 

Arbeit des Verdichters (aus der Studie "Richtlinien für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz von Kohlewerken und Koksbatterien" von Wacław Stawnicki, S. 40, Staatlicher Technischer Verlag Warschau 1955)

 

 

 

Ubijarka, fotografia i rysunek techniczny (z opracowania „Wsadnica Pieców Koksowniczych Opis i Obsługa” Lesława Brodzika, str. 48 i 49 Państwowe Wydawnictwa Techniczne Katowice 1952 r.)

 

Compactor, photo and technical drawing (from the Wsadnica Pieców Koksowniczych Opis i Obsługa (Charging Machinery of Coke Furnaces. Description and Service) study by Lesław Brodzik, p. 48 i 49, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Katowice, 1952)

 

Verdichter, fotografie und technische Zeichnung (aus der Studie "Lademaschine von Koksöfen Beschreibung und Bedienung" von Lesław Brodzik, S. 48 i 49, Staatlicher Technischer Verlag Katowice 1952)

 

"Orzegów" coking plant technology part 3

 

 

 

The coal tower, along with the unloading station and mixing plant, was used to feed the coke batteries with input mix. The coal was placed in coke batteries using a combined machinery. The machinery consisted of compactor, charging machine, and pushing machine. The Orzegów coke plant possessed two such machines. First one from the side of the coal tower had a steam drive and the other one - electrical drive.

 

 

 

Technologie der Kokerei "Orzegów" Teil 3

 

 

 

Der Kohleturm diente zusammen mit der Entlade- und Mischanlage zur Versorgung der Koksbatterien mit Kokskohle. Die Kohle wurde unter Verwendung einer kombinierten Maschine in die Koksofenbatterien gefüllt. Die Maschine bestand aus einem Verdichter, einem Lader und einem Auswerfer. Die Kokerei "Orzegów" hatte zwei solcher Maschinen. Die erste von der Seite des Kohleturms hatte einen Dampfantrieb, die zweite war elektrisch angetrieben.

 

 

   

 

 

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych