Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies    Jak wyłączyć cookies?    Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ

 

 

 

 

 

Wirtualna Ruda

 

 

start

historia

zabytki

szlaki

wirtualne spacery

 kontakt


park kulturowy

o parku

uchwała

krajobraz miasta

dodatki

 

Park Kulturowy Osada Przemysłowa Ruda

 

kampania społeczna "Krajobraz mojego miasta"

 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował kampanię społeczną „Krajobraz mojego miasta”, której celem jest zwrócenie uwagi władz samorządowych, firm i instytucji, a także profesjonalistów oraz społeczeństwa na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej. Najważniejszym elementem kampanii jest film szkoleniowy pt.: „Krajobraz mojego miasta” przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Idea powstała z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalnego Konserwatora Zabytków.

 

Zarówno kampania, jak i materiał filmowy, poruszają wciąż aktualny problem, jakim jest wygląd polskich miast, miasteczek, a nawet wsi. Wielkoformatowe bilbordy kuszące promocjami w pobliskim hipermarkecie potrafią przysłonić nawet 1/3 budynku. Warto jednak pamiętać, że przysłaniają one nie tylko sam obiekt, ale i jego dziedzictwo, a także wartość historyczną, bowiem pod warstwą materiału często kryją się ozdobne detale świadczące o przeszłości regionu. Pasteloza elewacji otaczających zabytkowe obiekty rozprasza uwagę przechodniów i nie współgra np. z gotyckim stylem katedry znajdującej się w pobliżu.
 

W filmie oprócz szeregu rozwiązań dotyczących powierzchni reklamowych znaleźć można także wskazówki odnoszące się do małej architektury, rynków, miejsc handlowych, strefy sacrum, estetyki ulic oraz zieleni miejskiej. Przedstawione w materiale problemy oraz działania mogą stać się inspiracją do tego, jak dbać o dziedzictwo kulturowe i ład w przestrzeni publicznej. Film prezentuje wiele dobrych przykładów i rozwiązań, które warto wprowadzić w życie na zarządzanych przez samorządy terenach.
 

Integralną częścią kampanii jest film pt.: „Piękne, polskie, drewniane”, w którym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. Na konkretnych przykładach wskazują, w jaki sposób należy eksponować drewnianą architekturę oraz co robić, by zachować ją dla przyszłych pokoleń. Film jest apelem o to, by władze samorządowe nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej i starały się uświadamiać społeczeństwo o niezwykłej wartości tych obiektów.


Oba filmy, a także wiele praktycznych materiałów oraz bieżące informacje nt. kampanii znaleźć można na stronie www.krajobrazmojegomiasta.pl.
 

 

Spoty reklamowe kampanii

 

 

 

Film "Krajobraz mojego miasta"

 

Film "Piękne, polskie drewniane"

 

 

28 maja 2018 roku Miasto Ruda Śląska podpisało list intencyjny z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie objęcia części dzielnicy Ruda szczególną ochroną konserwatorską. Zgodnie z jego treścią Ruda Śląska, przy współpracy z samorządem województwa śląskiego podejmuje działania związane z utworzeniem Parku Kulturowego. Wydarzenie to wraz z informacją o planowanych działaniach zostało opisane i udostępnione w formie wielu publikacji, m.in.:

 

„Czy w Rudzie powstanie park kulturowy?”, 28.05.2018 r., www.rudaslaska.com.pl

„Park Kulturowy powstanie w Rudzie Śląskiej. Ma chronić cenne zabytki w dzielnicy Ruda”, 28.05.2018 r.,  TVS Sp. zo.o.

"Ruda Śląska chce utworzyć park kulturowy”, 28.05.2018 r.,    www.portalsamorzadowy.pl

„Ruda chce mieć park kulturowy”, 28.05.2018 r., www.radioem.pl

„Dzielnica Ruda może stać się parkiem kulturowym”, 28.05.2018 r., Polskie Radio Katowice

"Park kulturowy na Rudzie”, 29.05.2018 r., www.wachtyrz.eu

 

Przez 15 miesięcy Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (dawniej Regionalny Instytut Kultury) prowadził badania dzielnicy Ruda, których efektem było powstanie „Studium Krajobrazu Kulturowego Dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej na potrzeby utworzenia Parku Kulturowego” – dwu tomowe opracowanie przygotowane pod redakcją mgr inż. arch. Ewy Caban we współpracy z mgr Danutą Cholewa (etnolog), mgr Anną Cieplak (animator Kultury), mgr Łukaszem Dziuba (socjolog), mgr Aleksandrą Goniewicz (historyk), mgr Ireną Kontny (historyk sztuki), mgr Małgorzatą Pietrzak (kulturoznawca), mgr Piotrem Rygus (historyk), dr n. humanistycznych Małgorzatą Tkacz-Janik, mgr inż. arch. krajobrazu Martyną Walker, mgr Adamem Kowalski, Katarzyną Kiołbasa, Małgorzatą Pietrzak. W tym czasie na terenie Rudy zrealizowano cykl działań konsultacyjno-informacyjnych dla wszystkich zainteresowanych Parkiem Kulturowym w Rudzie Śląskiej, tak aby promować jego ideę oraz inicjować współpracę na rzecz przyszłych działań skupionych wokół niego. Celem tego procesu była diagnoza, edukacja, informacja oraz konsolidacja interesów różnych grup wokół Parku Kulturowego.

 

Poniżej można pobrać studium krajobrazu kulturowego dzielnicy Ruda:

 

„Studium Krajobrazu Kulturowego Dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej na potrzeby utworzenia Parku Kulturowego” - tom 1

 

„Studium Krajobrazu Kulturowego Dzielnicy Ruda w Rudzie Śląskiej na potrzeby utworzenia Parku Kulturowego” - tom 2

 

 

 

 

 


Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych